Kako upotrebljavati punjive aku baterije ?

Nikako ne bacajte baterije u vatru jer to uzrokuje njihovu eksploziju. Nikada ne zagrijavajte bateriju jer to može uzrokovati njeno curenje odnosno curenje alkalne otopine ili ostalih elektrolitičkih supstanci. Nikada ne rastavljajte bateriju jer to može uzrokovati curenje alkalne otopine ili ostalih elektrolitičkih supstanci. Nikada nemojte napraviti kratki spoj na bateriji tako da ju spojite s drugim metalom bilo slučajno ili namjerno jer to može uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje baterije.

Nikada ne zabijajte čavao u bateriju. Ne udarajte čekićem po bateriji. Ne gazite bateriju. Prije punjenja baterije provjerite da li je baterija na temperaturi od 5 do 35 stupnjeva celzijusa. Ukoliko ne slijedite ovo upozorenje, može doći do curenja baterije ili njenog kraćeg vijeka trajanja. Ne močite bateriju. Ne izlažite bateriju direktnim sunčevim zrakama. Ne ostavljajte i ne koristite bateriju u vozilu bez dovoda svježeg zraka jer može doći do povećanja njene temperature. Bateriju ne držite na dohvat djeci.

Ako sadržaj baterije dođe u kontakt s kožom, odmah isperite mjesto na koži s velikom količinom vode. Ako je sadržaj baterije iscurio na odjeću, odmah je operite u sintetičkom deterdžentu.

UPOZORENJE!

Ako primjetite curenje alkalne otopine ili ostalih elektrolitičkih supstanci iz baterij, odmah je prestanite koristiti i propisno je bacite u za to predviđena mjesta. Uvijek odlažite iskorištene baterije u mjeta predviđena za prikupljanje iskorištenih baterija. Nikada ne bacajte baterije u kućni otpad. Prekrijte metalne dijelove iskorištenih baterija prije odlaganja kako bi spriječili kratki spoj.