Kako seks prodaje ?

seks prodaje

Seks prodaje iz razloga što u oglasima nedvojbeno privlači pozornost publike. U stručnoj literaturi to se naziva “aple na seks”.
seks prodaje

Čovjek je biološki determinirani da seksualne sadržaje percipira kao bitne. Obzirom da je seks čimbenik o kojem ovisi produženje vrste, čovjek je genetički programiran zapažati seksualne podražaje.

No da li je seks kao način provlačenja pozornosti kupca najbolji marketinški alat? Uglavnom, no ne uvijek. Naime, kod takvih se oglasa može pojaviti takozvani vampirski efekt, kada seksualni sadržaj oglasa može privući i previše pozornosti. Istraživanja su pokazala da 90% muškaraca nije bilo sposobno prisjetiti se proizvoda koji se reklamirao putem seksualno eksplicitnog oglasa.

Dakle, u samo 10% slučajeva mozak muškarca je zapamtio i proizvod koji je takav oglas reklamirao. Međutim, kod žena je postotak onih koje su povezale seksualno podražavajući oglas sa proizvodom bio znatno veći. Čak 25% žena je povezalo sadržaj oglasa s proizvodom koji se reklamirao.
Neočekivano, seksualni oglasi bolje “pale” kod žena, nego kod muškaraca. Ipak, daleko veći postotak žena nego muškaraca smatra seksualno orjentirane oglase generalno lošima.

Bez obzira na gore navedeno, čak 23% svih oglasa sadrži seksualne aluzije u većem ili manjem obimu. Naravno, neke je proizvode korisno, čak i poželjno reklamirati sadržajima vezanim uz seks:

– proizvode za ljepotu i higijenu;
– proizvode za zdravlje;
– odjeću i obuću;
– turističke sadržaje;
– alkoholna pića;
– zabavu i rekreaciju.

Naime radi se o proizvodima koje ljudi kupuju impulzivno, vodeći se osjećajima, a ne razumom. Naravno da se seksom u oglasima mogu prodavati i drugi proizvodi ili usluge, no samo u granicama morala i dobrog ukusa.

Ostale naše savjete pročitajte OVDJE.
Posjetite i naš KAKO WEBSHOP

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.