Tagged: ručke za vađenje NN osigurača

kako 0

Kako pravilno zaštititi ruke?

Pravilno zaštititi ruke jedna je od najvažnijih stvari prilikom rada. Ovisno o određenom naponskom nivou i namjeni, postoji različita elektroizolacijska oprema. U ponudi se mogu naći različiti modeli rukavica koje čine sastavni dio HTZ opreme: Aluminizirane rukavice, vatroodbojne CR gumene rukavice, otporne na kiseline...