Tagged: primjena fidic ugovora

fidic ugovor 0

Kako će se primjenjivati FIDIC ugovor ?

FIDIC ugovor je jedan očestih primjera korištenih u današnjoj poslovnoj terminologiji. U Hrvatskoj je primjena FIDIC ugovora doživjela veliki rast u posljednjih desetak godina. Sa sigurnošću se može reći da su FIDIC modeli ugovaranja najvažniji međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove. Početak...