Category: email

marketing na društvenim mrežama 0

Kako unaprijediti marketing na društvenim mrežama ?

Ako nešto nije objavljeno na društvenim mrežama tj. ponajprije na Facebooku ili Instagramu, kao da se nije niti dogodilo. Marketing na društvenim mrežama, uz email, je kanal marketing odnosno način promocije i PR-a kojeg brendovi najviše koriste. U svijetu je danas aktivno preko gotovo...