Monthly Archive: rujan 2019

0

Kako zamjeniti vodeće ljude u poduzeću ?

Planiranje kako zamjeniti vodeće ljude u poduzeću, jedno je od najvažnijih pitanja za uspjeh i kontinuitet poslovnog uspjeha. Zamjeniti vodeće ljude najprije zahtjeva identificiranje te s vremenom pripremu za preuzimanje tih funkcija. Nije dovoljno samo izabrati osobe unutar kompanije za koje se predviđa da...